Green Site

Wij hebben gekozen voor een groene website.

Waarom?

Website hosting servers halen energie uit het netwerk, het grootste deel van die energie komt van fossiele brandstoffen. Elke webhostingserver produceert elk jaar 1390 kilo CO2! Wereldwijd zijn er tientallen miljoenen servers en de groei van webhostingservices wordt geschat op meer dan 400% elk jaar in de nabije toekomst.

Daarom kiezen wij bewust voor een groene webhosting.