Lezingen

Het programma voor de editie van 2019 bekend,

Voorlopig kunnen we jullie met blijdschap verkondigen dat volgende lezingen vaststaan. Wij hopen jullie hiermee te voorzien van een mooi uitgebreid en vooral interessant aanbod aan lezingen/debatten en docu’s/filmscreening’s.

  • Debat/lezing over de betekenis en geschiedenis van Queer (NL)
  • Documentaire over het Antifascisme met een woord uitleg van de regie en plaats voor discussie (NL)
  • ABC Bristol – een woordje uitleg over de gevangenisstrijd in Groot Brittanië (ENG)
  • Boekpresentatie Jan Bervoets – Tastbare Abstracties (NL)
  • Het proces tegen de anarchisten in Brussel (FR/NL)

Op 29 april begint in Brussel het proces tegen 12 anarchisten en anti-autoritairen. De staat viseert een veelheid aan strijden, die in de periode van 2008 tot 2014 de confrontatie aangingen met de gesloten centra, de gevangenis en de wereld van autoriteit en uitbuiting.

Een bijzonder draconisch en uitgebreid onderzoek kon de fantasieën van het parket (“anarchistische terroristische groep”) niet hard maken. Toch is het belangrijk om stil te staan bij deze repressieve slag.

Na een uitleg over het onderzoek en het proces volgt een discussie over het belang van solidariteit.


Meer info over het proces vind je op https://lalimenl.noblogs.org/proces-tegen-anarchisten-in-belgie/

  • Het no-border kamp in Nederland/België (NL)

Dat wat betreft lezing ivm proces Inperken van migratie staat hoog op de agenda van de Belgische en Nederlandse regering. De muren van Fort Europa worden hoger, reddingsacties van hulporganisaties worden tegengewerkt en vluchtelingen worden opgesloten en gedeporteerd. Duizenden mensen komen om op de Middellandse Zee of in de woestijn, of komen klem te zitten in verschrikkelijke omstandigheden. Politici roepen om het hardst op tot een hetze tegen vluchtelingen, terwijl wapenbedrijven ondertussen grof geld verdienen aan de militarisering van grenzen. Rijke westerse landen blijven de redenen waarom mensen vluchten aanwakkeren door oneerlijke handel, wapenexporten, het veroorzaken van klimaat- verandering en militaire interventies. Genoeg redenen om in actie te komen. Begin augustus zal No Border Camp 2019 – Netherlands plaatshebben, met workshops, ontmoeting en actie op buitenparlementaire en anti-autoritaire basis. Om bruggen te slaan naar andere gebieden van strijd, zoals antiracisme, dekolonialisering, queer- en transstrijd, klimaatstrijd, antimilitarisme en de strijd voor hun rechten door vluchtelingen zelf.

Tijdens de 18e Alternatieve Boekenbeurs @ ‘t Landhuis, Gent kan je alvast wat meer te weten komen over het kamp. Voor meer informatie kijk op No Border Camp 2019, op no-border.nl of stuur een e-mail naar [email protected]. Een financiële bijdrage kan overgemaakt worden naar | NL75INGB0004253090 ten name van Ithaka en onder vermelding van No Border Camp 2019

  • Documentaire ‘Roadmap to Palestine’ – Alice Walker (ENG)

Trailer

  • Lezing over de internationale projecten van Toestand (NL)

Al vier jaar op rij trekt Toestand met een grote groep vrijwilligers naar het buitenland om er in een tijdsspanne van twee weken een verlaten gebouw of openbare ruimte nieuw leven in te blazen voor de plaatselijke jeugd. Dit niet alleen met onze eigen vrijwilligers, maar samen met gemotiveerde buurtbewoners en vaak in samenwerking met lokale organisaties. Aan het einde van elke intensieve bouwperiode worden de plekken dan ook volledig overgelaten aan de lokale bevolking en in het bijzonder aan de reeds betrokken jongeren. Zo heeft Toestand International al projecten opgestart in Oekraïne, Kosovo, Spanje en Macedonië.