Stands

Het programma voor de editie van 2019 is gedeeltelijk bekend, maar staat voorlopig op hold wegens de annulatie van onze huidige locatie wegens te grote meningsverschillen.

Bekijk hiervoor zeker de juiste tabbladen op deze website.

We houden jullie op de hoogte van verdere vorderingen.

We zijn officieel begonnen met het contacteren van de gekende standhouders en nieuwe standhouders. 

Zijn we jou stand op één of andere manier vergeten en denk je dat jou stand matcht met onze visie? Dan kan je ons altijd een mailtje sturen op: [email protected]

We kunnen jullie dus vanaf heden ook uitgebreid vertellen welke stands al hebben bevestigd en dus ook zullen deelnemen aan de alternatieve boekenbeurs van dit jaar. (Deze worden ook zo spoedig mogelijk van een infotekstje voorzien)

Stands:

Een groepje anarchisten dat de strijd aantekende tegen het fascisme in Antwerpen. Dit groepje ongeregeld heeft sinds enkele jaren ook een infostand waarmee ze radicale evenementen afschuimen.

De infotheek is een anarchistische bibliotheek waar je kritische informatie vindt die om allerlei redenen maar spaarzaam aan bod komt in gewone bibliotheken. We houden informatie en boeken bij over anarchisme, kraken, antimilitarisme, feminisme, dierenrechten, ecologisme, economie, recht en repressie, mondialisering, antiglobalisme, directe actie en nog veel meer.

Bite Back is een dierenrechtenorganisatie die tot doel heeft om zowel regionaal, nationaal als internationaal campagne te voeren voor de rechten, de noden, het welzijn, en de vitale belangen van dieren, en dit door middel van geweldloze actie.
Bite Back gaat uit van het principe dat dieren een waarde op zich hebben, ongeacht het eventuele nut voor de mens. Dieren zijn levende, voelende wezens die net zoals mensen in staat zijn om pijn, angst en stress te ervaren.

Paperjam Collective is een anarchistisch printcollectief uit Amsterdam,
dat al enkele jaren op donatie print voor veel uiteenlopende groepen. We
hebben een grote hoeveelheid pamfletten, vlaggen, …

LUNGTA – Actief voor tibet  is een informatie- en activistenvereniging die zich inzet voor de politieke, sociale en culturele rechten van het Tibetaanse volk. We steunen hun recht op zelfbeschikking en onderschrijven de geweldloze strijd en vreedzaam verzet. Via sensibiliseringsacties proberen we Tibet op de publieke en politieke kaart te zetten. Lungta maakt actief deel uit van het International Tibet Network, een wereldwijde coalitie van Tibet-groepen en wordt volledig gedragen door vrijwilligers. Onze bibliotheek en informatiecentrum BIB’Tibet beschikt over meer dan vijfhonderd boeken, rapporten en tijdschriften over Tibet, China en geweldloos activisme.

FEL is een autonome feministische groep uit Gent en omgeving. Wij zijn een bende enthousiaste feministes die bezig zijn rond allerlei thema’s. FEL staat voor Feministisch en Links en gewoon voor fel.

Wij graven niet meer verkrijgbare teksten op uit de archieven van de geschiedenis. Teksten die niet vergeten moeten worden, herinneringen van en monumenten voor mensen die hun leven eraan gewijd hebben een rechtvaardiger maatschappij te scheppen.
Kelderuitgeverij maakt deze teksten opnieuw op, steekt ze in een nieuwe jas, en maakt ze weer beschikbaar. Steeds in kleine oplages met de uiterste zorg voor de kwaliteit van de inhoud en van de vorm.


Vredesactie is een pluralistische vredesbeweging die radicaal pleit voor een maatschappij waarin conflicten worden opgelost zonder geweld of het dreigen ermee. vredesactie is een motor voor ontwikkeling van geweldloze actie en de invulling van een pacifistisch vredesbeleid.

Zwart & Rood vzw verspreidt al sinds 1984 anarchistische lectuur in België. Bij ons kan je de uitgaven vinden van Freedom Press, AK Press, PM Press, Kelderuitgeverij en nog veel meer.